solid sweep solidworks

V rámci druhého kroku je teba odvozené matematické vztahy vhodnm zpsobem definovat ve zvoleném CAD systému a jejich pomocí vymodelovat osy jednotlivch drát.
3) me bt z následujících materiál: ocel ve form ocelového pramene nebo lana.
Následn se oteve dalí model pomocí poloky Existing Part/Assembly., která se nachází v záloce Insert Component.V první ad se zvolí osa, pak se zmní úhel na 60 stup (modeluje se estipramenné lano) a v okn se vybere poet pramen, co pedstavuje 6 kus.The course shows how to cut and revolve holes into parts and use the Hole Wizard tool to generate industry standard holes like counter bores, counter sinks, and taps.Pouívají se pi tb surovin v dolech, doprav lidí, u jeáb velkch nosností, pro lanové dráhy apod.Tvorba modelu ocelového lana v Catii.I think you understand about the Swept Cut features.
V nkterch softwarech je 3D modelování ocelového lana z dvodu jeho konstrukce ztíené, jiné programy to zvládají s velmi vysokou kvalitou, ale samotn proces modelování je u kadého programu jedinen.
Následn se tyto vymodelované díly odeberou pomocí rznch funkcí program (Remove, Sweep Cut) z vymodelovaného válce o prmru due, kter pedstavuje budoucí dui lana.
Creating smooth and angled corners with fillets and chamfers.
Pi modelování due je nutné znovu definovat matematické vyjádení a znovu vymodelovat vechny komponenty pramene, které se musí patternovat.Vroba ocelovch lan (obr.There is also Solid sweep is there, and you will see it in the upcoming tutorial posts.Due sestává z tuhého polymeru kruhového prezu, nebo z kruhového prezu s drákami, me obsahovat i vnitní prvek, kterm je drát.Note for Readers: When you are going to use Solidworks Swept Cut or Swept boss/base features, you should make path (open or closed profile) and profile (that must be closed one if you are doing Profile sweep.


[L_RANDNUM-10-999]